společnosti

Společnost – Wikipedie

Společnost je skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce. Členové společnosti mohou ...

Otevřená společnost - Otevřená Společnost

Přispíváme k tomu, abychom žili v dobře fungujícím státě, který dává všem lidem stejné příležitosti. Poukazujeme na problémy, které ostatní nevidí, a přicházíme ...

Obchodní společnost – Wikipedie

Obchodní společnost je právnická osoba obvykle založená za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu. Jako ekonomický pojem označuje tržní ...

Společnost pro výživu

Smyslem soutěže je ukázat, že školní stravování je zásadním a účinným prostředkem v boji proti dětské obezitě a svým každodenním působením motivuje děti ...

Společnosti Online

Komplexní služby při založení, rozběhu a provozu Vaší společnosti. POZNEJTE ... Prestižní řešení podnikání formou Evropské akciové společnosti. Evropská ...

Česká botanická společnost | Benátská 2, Praha 2

Sekretariát a knihovna Společnosti jsou na adrese Benátská 2, 128 01 Praha 2 otevřeny pro veřejnost v pondělí od 11.00 do 17.00 hodin a ve čtvrtek od 9.00 do ...

Česká společnost pro jakost – spolek – certifikace systémů jakos

ČSJ poskytuje nejen našim členům, ale i dalším zákazníkům komplexní služby (vzdělávání, certifikace, vydávání publikací) v oblasti systémů managementu a ...

Společnosti ČLS JEP

Tyto stránky jsou neustále aktualizovány - zejména odkazy na domácí stránky jednotlivých odborných společností jsou průběžně doplňovány. Máte-li informace ...

Česká alzheimerovská společnost

Česká alzheimerovská společnost vznikala v průběhu roku 1996 a zaregistrována byla jako občanské sdružení v únoru 1997. Vznikla na základě setkávání a ...

Českomoravská psychologická společnost

Českomoravská psychologická společnost - ČMPS je dobrovolné stavovské, výběrové, vědecké sdružení psychologů České republiky registrované jako spolek ...

založení nové společnosti farmaceutické firmy povinnosti sro jak založit firmu